Nl  / Fr
       HOME  |  NIEUWS  |  ACTIVITEITEN  |  PUBLICATIES  |  LINKS  |  CONTACT
     
 
 
  AEDC-VSMR

Jules Bordetlaan 164
1140 Evere
België

T +32 (0)2 778.62.00
F +32 (0)2 778.62.22
info@aedc-vsmr.be
 
     
   
 

Toegang voorbehouden
aan leden


Email :

Paswoord :
 
     
     
 
 

LIDC – JACQUES LASSIER PRIJS

Teneinde de nagedachtenis te eren van één van haar oude Voorzitters, Jacques LASSIER, advocaat aan de balie van Parijs, organiseert de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (hierna “LIDC”) een wedstrijd om het creëren van werken, en meer specifiek van proefschriften, over het mededingingsrecht aan te moedigen.

In dit kader kent de LIDC elke twee jaar een geldprijs van 2.000 EUR toe, de “Jacques Lassier Prijs”, aan een werk inzake mededingingsrecht (mededingingsrecht en recht inzake oneerlijke markpraktijken, met inbegrip van het recht inzake oneerlijke mededinging en het intellectuele eigendomsrecht) van de hand van een inwoner van een Lidstaat vertegenwoordigd bij de LIDC door een nationale vereniging of een individueel lid van de LIDC.

Deelname aan de wedstrijd kan vanaf 1 mei tot en met 31 juni 2019.

Voor meer informatie, gelieve het reglement te consulteren (FR - ENG).

De leden van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht wensen u veel succes!


LUNCHCAUSERIE 24 JUNI 2019

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht hebben het genoegen U uit te nodigen op de lunchcauserie die zal plaatsvinden op maandag 24 juni 2019 om 12u00, met als thema “Het Nieuwe Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht: 2e deel”.

De uiteenzetting zal worden gegeven door de heer Dirk Vandermeersch, Gastprofessor UGent en Senior Counsel by Cleary Gottlieb.

De lunchcauserie zal plaatsvinden in het MOBILOM gebouw, Jules Bordetlaan 164, 1140 Evere. De uiteenzetting wordt voorafgegaan door een kleine sandwichlunch.

Deelname in de kosten:

- VSMR leden: 30 EUR
- Niet-leden: 60 EUR

Inschrijven kan via het deelnemingsformulier. Voor meer informatie kan u terecht bij het secretariaat op het nummer 0032 2 778 62 00 of per e-mail via aedc@traxio.be.

Vorming erkend door de Orde van Vlaamse Balies (onder voorbehoud van goedkeuring).


 
© AEDC-VSMR - Dynamised by unclic.be