Nl  / Fr
       HOME  |  NIEUWS  |  ACTIVITEITEN  |  PUBLICATIES  |  LINKS  |  CONTACT
     
 
 
  AEDC-VSMR

Jules Bordetlaan 164
1140 Evere
België

T +32 (0)2 778.62.00
F +32 (0)2 778.62.22
aedc@traxio.be
 
     
   
 

Toegang voorbehouden
aan leden


Email :

Paswoord :
 
     
     
 
 

OVER DE VERENIGING

Over de vereniging en haar doelstellingen :

De Belgische Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht is in de loop der vijftiger jaren van de vorige eeuw tot stand gekomen als Belgische groep bij de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC). De VSMR groeide snel uit tot een van de belangrijkste nationale groepen waarvan reeds vijf maal een vertegenwoordiger het internationaal voorzitterschap op zich heeft genomen.

De Vereniging was in de beginfase van haar bestaan gericht op oneerlijke mededinging, en heeft vervolgens, in lijn met de evolutie in deze materie, haar werkterrein verruimd tot de studie van het volledige mededingingsrecht.

In de eerste plaats is de Belgische groep geïnteresseerd in de juridische ontwikkelingen, zowel op nationaal als internationaal vlak. Zij organiseert tevens op regelmatige basis studiedagen en lunchcauserieën die juristen in staat stellen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het mededingingsrecht. Zo is er naast de site van de Vereniging (www.aedc-vsmr.be), de website van de Lige Internationale die heel wat nuttige informatie bevat voor de praktiserende jurist (http://www.ligue.org).

Tenslotte, en dit is niet minder belangrijk, wordt de VSMR gekenmerkt door de vriendschappelijke band die bestaat tussen haar leden.

De statuten van de vereniging kunnen hier geraadpleegd worden.

Samenstelling van de raad van bestuur:

G. Sorreaux, Voorzitter
A. Walckiers, Ondervoorzitter
J. Leonard, Verslaggever-Generaal

Overige bestuurleden in alfabetische volgorde:

Mevr. J. Auwerx, I. Buelens, T. Debaes, B. Ponet, I. Rooms en C. Verdonck en de heren A. Borsus, D. Dessard, Ch. Gheur, P. Maeyaert, G. Sorreaux, A. Tallon, X. Taton, Y. Van Gerven, P. Wytinck, A. Walckiers en G. Zonnekeyn.

Erevoorzitter: Antoine Braun
Ereleden: Nicole Diamant, Claude Delcorde, Bernard Francq en Louis Van Bunnen


 
© AEDC-VSMR - Dynamised by unclic.be